Bordercollien Vissla

Carola Lundqvist: Bordercollie som vallhund
Bordercollien härstammar från gränsen mellan England och Scottland där de använts under flera hundra år som vallhundar. Den första ”arbetande” bordercollien kom till Finland på 1960- talet. I Finland används de i första hand till att valla får och kor.

De vallhundsraser som används för att samla ihop fåren från stora betesmarker och ibland olägliga områden, är vall-linjade bordercollie och working-kelpie. Deras samlarinstinkt och förmåga att balansera flocken är oslagbar.
En hund kan samla in och hämta en större flock av ett hundratal får snabbt och lätt. Man kan också med hjälp av hunden dela flocken, eller skilja lammen från tackorna.
För att få den största nyttan av hunden fordrar den träning. I grundträningen ingår bla balansträning och att lära in ”höger och vänster”- komandon, samt att driva och fösa fåren.
När man börjar med att vänja fåren med en vallhund, bör denna vara en vuxen och inlärd hund, som fåren har respekt för.