Avlivning av får och hemslakt

DVD om avlivning av får och slakt för eget bruk
Projektet har producerat en film om avlivning och hemslakt. Den har ljudspår på tre språk, svenska, finska och estniska. Inspelningen är gjord på Nystu i Korpo. Manuskriptet är skrivet i samarbete med lärare vid Veterinärmedicinska institutionen vid Helsingfors Universitet. Speltiden är 19 minuter. Titta på filmen här.

Finska.

Estniska.

Hyvä Lammas slutrapport

Hyvä Lammas-projektets vid ProAgria Pirkanmaa slutrapport, skriven av Johanna Rautiainen och Sami Talola, kan laddas ner här. Rapporten är på finska..icon Hyvä Lammas Näkökulmia lammasketjun vastuulliseen toimintaan (1.34 MB 2012-07-18 14:09:23)

MTT - strategiutredning på finska och svenska

MTT Jordbrukets forskningscentral utförde en enkätundersökning bland fårföretagare på Östersjöns öar. Svaren sammaställda på svenska och finska i dokumenten invid.

MTT Maatalouden tutkimuskeskus suoritti kyselytutkimuksen Itämeren saaristoalueilla. Ohessa vastaukset koottuna suomeksi ja ruotsiksi.

icon MTTs utredning Kunskapsbaserad utveckling av fårföretagandet i Östersjöns skärgårdsområden (2.35 MB)

icon MTT kyselytutkimuksen tulokset (1.3 MB)

Rakenna olkipaaleista lampola

Selostus olkipaalilampolan rakentamisesta, Petri Leinonen, Kukkolankosken luomu icon Olkipaaliseinälampola (1.54 MB)

Vakthundar - Vartiokoirat

Läs om vakthundar i fårhushållningm, dokumentation från Sae farm, Lahemaa, Estland och HAMK.

icon Vakthundar i fårhushållning (1.85 MB)

Lue vartiokoirien käytöstä lammastaloudessa, esittelyn on tuottanut Sae farm, Lahemaa, Eesti ja HAMK

icon Vartiokoirien käyttö lammastaloudessa (1.88 MB)

Fårhusbyggnader - Lampoloita

Handbok utgiven av MTT: Maa- ja elintarviketalous 142icon Kevytrakenteinen lammashalli Suomen ilmastossa
Föredrag av Tapani Kivinen, MTT, hållet i Kimito i samband med fårhustemadagen den 28.4.2012 icon Lammashalliesitelmä Fårhusföredrag (5.99 MB)

Röken som krydda

Produktutveckling av kött och röken som krydda, ladda ner dokument här.icon röken som krydda