Resurser och kunskap

Den som söker kunskap och inspiration om får som hobby, yrke eller passion, kan börja här. Under åren 2011-2013 som projektet Knowsheep pågår, införs allt kunskapsmaterial här. Samtidigt läggs allmänt intressanta artiklar upp allt efter behov.

Skärgårdens Fårklubb välkomnar alla att föreslå ämnen till artiklar som vi kan lägga upp. Vi välkomnar också läsarnas erfarenheter om vallhundar, goda beprövade recept , litteratur eller ämnen som ligger i tiden. Här finns artiklar, referat från studieresor, och workshops. Under gruppen fårhälsa kommer föredrag, nyheter och goda råd att införas.