Verksamheten i Väståboland

Projektet KnowSheep med underrubriken ett kunskapsbaserat fårprojekt, startade den 1.3.2011 och pågår till 31.12.2013. Projektet sköts av en heltidsanställd projektledare,  hortonom Sonja Tobiasson, som också är tidigare fårägare, företagare och växthusodlare.
När projektet startade den 1.3.2011 gick verksamheten i hög grad ut på att hitta alla de aktörer, fårägare och hantverkare som kunde tänkas ha intresse av projektet. Projektplanen har utgjort en stabil grund för verksamheten och allt har genomförts och mera därtill. Torgevenemang som Boundbirsn 2012 har varit viktiga evenemang där näringen fått bra synlighet. På Boundbirsn deltog estniska hantverkare och företagare tillsammans med företagare från vår skärgård. Boundbirsn var också ett tillfälle att skapa kontakter över Finska viken som kanske kan fortsätta också efter projektet. Projektledaren deltog i flera skördefester, matglädje i Houtskär och jultorg tillsammans med fårägare för att göra näringen känd och skapa kontakter. Sju workshopar har arrangerats kring ull-, skinn- och köttkunskap och produktutveckling. Tre studieresor har företagits till Estland och några endagsutfärder i närområdet. Föredrag, seminarier och träffar har hållits i aktuella teman. Hemsidan skapades under hösten 2011 som ett arrangemang att Skärgårdens fårklubb blev ägare till den och projektledaren har  redaktörsrättigheter och lägger upp allt material som produceras i projektet till allmän egendom.
Som ett resultat av workshopen slakt på gård föddes tanken på att göra en undervisningsvideo om avlivning av får. Vi anhöll om lov hos projektledningen och fick lov att genomföra den och vi inledde planeringen på hösten 2012. Manuskriptet skrevs i samarbete med två lärare vid veterinärmedicinska fakulteten och avdelningen för klinisk husdjursmedicin vid Helsingfors universitet, Mari Heinonen och Eeva Mustonen. På så sätt räknade vi med att DVDn får en större betydelse som undervisningsmaterial och en större spridning likaså. Föreningen Saaremaa Vill som sköter projekthelheten på Ösel ville också ta del i filmen och på deras försorg översattes filmen till estniska och det estniska referatet bandades in där. Filmen är både i tal och text genomförd på svenska, finska och estniska. Filmen är uppladdad på Skärgårdens fårklubbs hemsidor www.skargardensfarklubb.fi  http://www.skargardensfarklubb.fi/sv/kunskap-och-resurser/litteratur/108-dvd-om-avlivning-och-hemslakt  och på Helsingfors universitets hemsida http://www.vetmed.helsinki.fi/saari/index.htm)