Delprojekt

Projektet har 5 verksamhetspaket (work packages):

Projektet har 5 tyngdpunktsområden som på projektspråk kallas work packages
1.Förvaltning av projektet
2. Resursanalys och strategiarbete för fårnäringen i skärgården
3. Forsknings- och utvecklingsverksamhet
4. Uppbyggnad av resurscenter och nätverk
5. Utbildning och upplysning av fårproducenter och hantverkare, allmänheten och konsumenter
Projektarbetet i Pargas och Skärgårdshavets biosfärområde har fokuserat på åtgärder inom punkterna 4 och 5. Åtgärderna inom nätverk och resurscenter handlar om att den enskilda fåruppfödaren eller hantverkaren ska kunna hitta yrkesbröder och -systrar inom Skärgårdens fårklubb för kunskapsutbyte och att verka i nätverk med fårägare från Estland och de andra regionerna som deltar i projektet. Det resurscenter som etablerats består i själva verket av Skärgårdens fårklubb och alla de aktiva fårägare som engagerat sej i projektet genom att utnyttja hemsidan www.skargardensfarklubb.fi tillsammans med andra kanaler på nätet som www.facebook.com/knowsheep. På hemsidan finns ett diskussionsforum som förbinder alla aktiva fårklubbsmedlemmar. Skärgårdens fårklubb förfogar inte över en samlingslokal men träffas på nätet och hos varandra.  Hemsidan www.skargardensfarklubb.fi samlar all information som producerats inom projektet.

Inom tyngdpunktsområde 5 som med andra ord heter ”Åtgärder för kunskapshöjande och allmänt befrämjande åtgärder för fårnäringen”.  Inom denna helhet finns alla föreläsningar, workshops, infobladet, tryckta broschyrer och böcker, studieresor, publika tillställningar, torg och inte minst denna hemsida där allting samlas. All kunskap som har producerats finns under ”Kunskap och resurser”  vid olika underrubriker. Projektet i Pargas har också producerat en DVD som heter Avlivning av får och slakt för eget bruk. Dessutom finns det en utställning som heter Fårnäringen i skärgården där stommen består av informativa roll-ups och planscher, kompletterad med lokala hantverk, några små ryor, litteratur, ullprover och levande bilder.

Beträffande de övriga arbetspaketen, se under rubriken partners i vänstra balken.