KnowSheep, ett kunskapsbaserat fårprojekt

Projektet KnowSheep är ett treårigt Central Baltic-projekt som har fokus på kunskapsspäckade händelser, kurser och workshops i två länder och inom regionerna  Väståbolands skärgård och Skärgårdshavets biosfärområde och öarna Dagö och Ösel i Estland och Lahemaa på Estlands norra kust . Bakgrund till projektet, innehåll och partner hittar du i artiklar här under och de konkreta resultaten kommer att införas på mellanbladet kunskap och resurser, där de införs an efter som projektet framskrider. Delta gärna i diskussionsforumet och bli en del av ett nätverk av fårkännare.