Varför får?

Ja, varför får?

Sedan land steg ur hav och människan bosatte sej i området har fåret funnits här. Fåret var människan ett troget djur och gav människan det de behövde. Ullen blev till bland annat varma sockor, kläder och plädar. Skinnen syddes och användes till tossor, vantar och västar, men också som de är, som varma fällar. Det smakrika köttet fanns ofta på matbordet.

Fåret gav också ett öppet landskap. I skärgården kördes fåren ofta ut till sommarbete på öar, holmar och skär, men även strandängar och skogsmark var vanligt bete för fåren.

Så är det ännu idag.

Sedan land steg ur hav har människan förändrats, traktorer, bilar, telefoner och internet... Men fåret är det samma och tjänar människan lika bra nu som då.

Ett led i att se till att fårhushållningen i regionen skall mår bra även i fortsättningen har skärgårdens fårklubb återupplivats.

Den klubben fanns på 1980 och 1990 talet. 1998 gick klubben i törrosasömn som varade i 13år. Nu när vi skriver 2011 har klubben fått nya krafter, nya vindar blåser och klubben har uppdaterats nutidens internetvärld. Det har du nu framför dej. Fårklubbens egen internetsida.